import UIKit import Firebase @UIApplicationMain class AppDelegate: UIResponder, UIApplicationDelegate { var window: UIWindow? func application(_ application: UIApplication, didFinishLaunchingWithOptions launchOptions: [UIApplicationLaunchOptionsKey: Any]?) -> Bool { FirebaseApp.configure() return true } }

Facebook intergram zalo Youtube Google
Hotline: 19002848
Viên Gắn Bảng #1192-1
Viên Gắn Bảng #1192-1 Viên Gắn Bảng #1192-1 Viên Gắn Bảng #1192-1 Viên Gắn Bảng #1192-1

● Sản phẩm gồm 224 viên gắn chia làm 4 hình dạng khác nhau (hình vuông, tam giác, hình tròn, hình quạt).
● Mỗi loại có 4 màu khác nhau.

Sản phẩm được xem nhiều nhất Xem thêm

import UIKit import Firebase @UIApplicationMain class AppDelegate: UIResponder, UIApplicationDelegate { var window: UIWindow? func application(_ application: UIApplication, didFinishLaunchingWithOptions launchOptions: [UIApplicationLaunchOptionsKey: Any]?) -> Bool { FirebaseApp.configure() return true } }
backtop