import UIKit import Firebase @UIApplicationMain class AppDelegate: UIResponder, UIApplicationDelegate { var window: UIWindow? func application(_ application: UIApplication, didFinishLaunchingWithOptions launchOptions: [UIApplicationLaunchOptionsKey: Any]?) -> Bool { FirebaseApp.configure() return true } }

Facebook intergram zalo Youtube Google
Hotline: 19002848
Trứng Ấp Hatchimal Secret
Trứng Ấp Hatchimal Secret Trứng Ấp Hatchimal Secret Trứng Ấp Hatchimal Secret

Tất cả Hatchimals CollEGGtibles của bạn có thể chơi bên trong Playset Secret Scene! Với 15 địa điểm dành cho những người bạn đáng yêu để vui chơi, có rất nhiều điều để khám phá! Hatchimals của bạn có thể bỏ qua từ merry-go-round để trượt, hang out trong tổ, hoặc chơi trên swing! Khi bạn chơi xong, hãy bỏ Hatchimals của bạn ra để đóng trứng lại.

Có cái gì trong hộp vậy?

  • 1 khung cảnh bí mật
  • 1 Hatchimals CollEGGtible
  • 1 tờ hướng dẫn

 

Sản phẩm được xem nhiều nhất Xem thêm

import UIKit import Firebase @UIApplicationMain class AppDelegate: UIResponder, UIApplicationDelegate { var window: UIWindow? func application(_ application: UIApplication, didFinishLaunchingWithOptions launchOptions: [UIApplicationLaunchOptionsKey: Any]?) -> Bool { FirebaseApp.configure() return true } }
backtop