import UIKit import Firebase @UIApplicationMain class AppDelegate: UIResponder, UIApplicationDelegate { var window: UIWindow? func application(_ application: UIApplication, didFinishLaunchingWithOptions launchOptions: [UIApplicationLaunchOptionsKey: Any]?) -> Bool { FirebaseApp.configure() return true } }

Facebook intergram zalo Youtube Google
Hotline: 19002848
Ngôi nhà đa năng thả khối học số
Ngôi nhà đa năng thả khối học số

Mô tả : Số từ 0->9; 6 hình khối; dấu phép tính ; khối tam giác, trụ, vuông, chữ nhật,+, L, X, tròn

 

Sản phẩm được xem nhiều nhất Xem thêm

import UIKit import Firebase @UIApplicationMain class AppDelegate: UIResponder, UIApplicationDelegate { var window: UIWindow? func application(_ application: UIApplication, didFinishLaunchingWithOptions launchOptions: [UIApplicationLaunchOptionsKey: Any]?) -> Bool { FirebaseApp.configure() return true } }
backtop