Facebook intergram zalo Youtube Google
Hotline: 19002848
Miller MD-41/42 / L2
Miller MD-41/42 / L2

 

BẢNG GIÁ SẢN PHẨM & THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model Rộng (mm) Sâu (mm) Cao (mm)
Vải Range 1
Vải Range 2
Vải Range 3
Vải Range 4
Vải Range 5
Da Leather 1
Da Leather 2
Da Leather 3
Da Leather 4
Miller no-arm / 10

920

1040

410 / 720

9,700,000 10,300,000 11,600,000 12,500,000 13,900,000 19,900,000 21,800,000 28,500,000 37,700,000
Miller no-arm / 20

1350

1040

410 / 720

12,900,000 13,600,000 15,400,000 16,600,000 18,400,000 27,100,000 29,900,000 40,900,000 52,500,000
Miller 41-LHF / 42-RHF

1150

1040

410 / 720

12,900,000 13,700,000 15,300,000 16,200,000 18,100,000 27,700,000 30,600,000 41,900,000 53,900,000
Miller big-corner / 51-LHF / 52-RHF

1280

1280

410 / 830

16,600,000 17,700,000 20,100,000 21,800,000 24,200,000 32,800,000 36,100,000 48,900,000 62,500,000
Miller mega-arm / 53-LHF / 54-RHF

1450

1380

410 / 720

17,700,000 18,900,000 21,700,000 23,500,000 26,300,000 35,500,000 39,200,000 53,100,000 67,800,000
Miller open-end / 55-LHF / 56-RHF

1350

1040

410 / 720

12,900,000 13,600,000 15,400,000 16,600,000 18,300,000 26,100,000 28,700,000 39,200,000 49,800,000
Miller corner / 49

1040

1040

410 / 720

13,200,000 14,000,000 16,100,000 17,500,000 19,700,000 27,100,000 30,100,000 41,200,000 52,900,000
Miller square-stool / 60

950

950

410

6,600,000 6,900,000 7,700,000 8,200,000 8,900,000 13,200,000 14,400,000 19,300,000 24,400,000
Miller rect-stool / 61

950

950

410

6,500,000 6,800,000 7,600,000 8,200,000 9,000,000 13,200,000 14,600,000 19,500,000 24,800,000

Sản phẩm liên quan Xem thêm

Sản phẩm được xem nhiều nhất Xem thêm

Sản phẩm đã xem Xem thêm

backtop