Facebook intergram zalo Youtube Google
Hotline: 19002848
KENSIT - GHẾ XOAY LƯỚI B1721

Black plastic part without headrest
Gray Mesh back
Black Fabric & foam seat
Plastic up-down adjustabel armrest
Tilting tension and 1 position locking functions Mechanism
Nylon base

Sản phẩm liên quan Xem thêm

Sản phẩm được xem nhiều nhất Xem thêm

backtop