Facebook intergram zalo Youtube Google
Hotline: 19002848
KENSIT - GHẾ LƯỚI XOAY TS-629A

•Nylon frame with adjustable lumber,headrest
•PP fixed armests
•normal mechanism with 1 position lock
•100#4 black gaslift
•340 nylon base
•50mm black caster

60.5*67.5*119-136

Sản phẩm liên quan Xem thêm

Sản phẩm được xem nhiều nhất Xem thêm

backtop