Facebook intergram zalo Youtube Google
Hotline: 19002848
KENSIT - GHẾ LƯỚI XOAY TS-169B

•Mid back mesh chair
•Aluminium Alloy Frame
•Normal mechanism with position locking
•Material:mesh,aluminium alloy
•Plating base 
•PA caster 

Sản phẩm liên quan Xem thêm

Sản phẩm được xem nhiều nhất Xem thêm

backtop