Facebook intergram zalo Youtube Google
Hotline: 19002848
KENSIT - GHẾ GIÁM ĐỐC W-A01

Beige PU & foam back and seat
Tilting tension and 1 position locking functions Mechanism
Metal chrome base 

Sản phẩm liên quan Xem thêm

Sản phẩm được xem nhiều nhất Xem thêm

backtop