Facebook intergram zalo Youtube Google
Hotline: 19002848
KENSIT - GHẾ GIÁM ĐỐC A649

Black PU & foam back and seat
Plastic fixedl armrest
Tilting tension and 1 position locking functions Mechanism
Metal chrome base

Sản phẩm liên quan Xem thêm

Sản phẩm được xem nhiều nhất Xem thêm

backtop