Facebook intergram zalo Youtube Google
Hotline: 19002848
Hộp sửa chữa kỹ thuật
Hộp sửa chữa kỹ thuật

Mô tả: gồm 01 giỏ công cụ và 16 chi tiết gỗ.Các thanh công cụ có thể lắp ráp bằng vít ; theo bộ sản phầm còn có 01 cờ lê , búa gỗ

 

Sản phẩm được xem nhiều nhất Xem thêm

backtop