import UIKit import Firebase @UIApplicationMain class AppDelegate: UIResponder, UIApplicationDelegate { var window: UIWindow? func application(_ application: UIApplication, didFinishLaunchingWithOptions launchOptions: [UIApplicationLaunchOptionsKey: Any]?) -> Bool { FirebaseApp.configure() return true } }

Facebook intergram zalo Youtube Google
Hotline: 19002848
Hộp Bánh Răng Thần Kỳ #1195-3
Hộp Bánh Răng Thần Kỳ #1195-3 Hộp Bánh Răng Thần Kỳ #1195-3 Hộp Bánh Răng Thần Kỳ #1195-3 Hộp Bánh Răng Thần Kỳ #1195-3

● Gồm 2 loại bánh răng lớn và nhỏ và trục quay cố định.
● Có thể sử dụng kết hợp với các sản phẩm #1177-1 và #1193R.

Sản phẩm được xem nhiều nhất Xem thêm

import UIKit import Firebase @UIApplicationMain class AppDelegate: UIResponder, UIApplicationDelegate { var window: UIWindow? func application(_ application: UIApplication, didFinishLaunchingWithOptions launchOptions: [UIApplicationLaunchOptionsKey: Any]?) -> Bool { FirebaseApp.configure() return true } }
backtop