Facebook intergram zalo Youtube Google
Hotline: 0969.452.878
Hạt giống hoa vân anh Mix - 100 hạt/gói
Hạt giống hoa vân anh Mix - 100 hạt/gói Hạt giống hoa vân anh Mix - 100 hạt/gói Hạt giống hoa vân anh Mix - 100 hạt/gói Hạt giống hoa vân anh Mix - 100 hạt/gói

- Nhiệt độ gieo: 15 - 25 độ
- Nhiệt độ sinh trưởng: 15 - 32 độ
- Chiều cao cây: 25 - 35 cm
- Thời gian ra hoa: 80 - 90 ngày

 

Sản phẩm liên quan Xem thêm

Sản phẩm được xem nhiều nhất Xem thêm

backtop