Facebook intergram zalo Youtube Google
Hotline: 0969.452.878
Hạt giống hoa dâm bụt lùn - 10 hạt/gói
Hạt giống hoa dâm bụt lùn - 10 hạt/gói

- Nhiệt độ gieo trồng: 15 - 25 độ
- Nhiệt độ sinh trưởng: 15 - 32 độ
- Chiều cao cây: 30 - 40 cm
- Thời gian ra hoa: 60 - 70 ngày

 

Sản phẩm được xem nhiều nhất Xem thêm

backtop