Facebook intergram zalo Youtube Google
Hotline: 0969.452.878
Hạt giống hoa bông phấn - MIRABILIS JALAPA - 10 hạt/gói
Hạt giống hoa bông phấn - MIRABILIS JALAPA - 10 hạt/gói Hạt giống hoa bông phấn - MIRABILIS JALAPA - 10 hạt/gói Hạt giống hoa bông phấn - MIRABILIS JALAPA - 10 hạt/gói Hạt giống hoa bông phấn - MIRABILIS JALAPA - 10 hạt/gói

- Nhiệt độ gieo: 20 - 25 độ
- Nhiệt độ sinh trưởng: 18 - 35 độ
- Chiều cao cây: 70 - 80 cm
- Thời gian ra hoa: 70 - 75 ngày

 

Sản phẩm được xem nhiều nhất Xem thêm

backtop