Facebook intergram zalo Youtube Google
Hotline: 0969.452.878
Hạt giống hoa Baby Trắng - 50 hạt/gói
Hạt giống hoa Baby Trắng - 50 hạt/gói Hạt giống hoa Baby Trắng - 50 hạt/gói Hạt giống hoa Baby Trắng - 50 hạt/gói

- Nhiệt độ gieo trồng: 10 - 30 độ
- Nhiệt độ sinh trưởng: 10 - 35 độ
- Chiều cao cây: 30 - 40 cm
- Thời gian ra hoa: 80 - 90 ngày

 

Sản phẩm được xem nhiều nhất Xem thêm

backtop