HAPPYHOME - Online Shopping Mall VN

Facebook intergram zalo Youtube Google
Hotline: 0969.452.878

DỤNG CỤ CẦM TAY

Giá

Dụng Cụ Đồ Nghề

147 Sản phẩm tìm thấy trong DỤNG CỤ CẦM TAY
Sắp xếp theo:

Stanley - Kéo Cắt Ống Nhựa 42 mm 14-442

Giá: 275.000 VNĐ
Giá: 350.000 VNĐ
-21%
Xem qua

Stainley - Kéo Cắt Tôn, Mỏ Dài 12in/305mm 14-165

Giá: 370.000 VNĐ
Giá: 450.000 VNĐ
-18%
Xem qua

Stanley - Kéo Cắt Tôn 7in/180mm 14-569

Giá: 185.000 VNĐ
Giá: 250.000 VNĐ
-26%
Xem qua

Stanley - Kéo Cắt Cành 8in/200mm 14-302

Giá: 145.000 VNĐ
Giá: 220.000 VNĐ
-34%
Xem qua

STANLEY - Bật mực + mực (30m) 47-465

Giá: 120.000 VNĐ
Giá: 150.000 VNĐ
-20%
Xem qua

STANLEY - Thước ê ke vuông 8in/203mm 46-825

Giá: 68.000 VNĐ
Giá: 78.000 VNĐ
-13%
Xem qua

STANLEY - Ê ke mộc 6in 46-530

Giá: 215.000 VNĐ
Giá: 300.000 VNĐ
-28%
Xem qua

STANLEY - Ê ke thủy sắt 12in/30cm 46-143

Giá: 290.000 VNĐ
Giá: 350.000 VNĐ
-17%
Xem qua

STANLEY - Thước thủy 18in/45cm, hộp, 42-643

Giá: 195.000 VNĐ
Giá: 240.000 VNĐ
-19%
Xem qua

STANLEY - Thước thủy 24in/60cm, có từ 43-554

Giá: 350.000 VNĐ
Giá: 380.000 VNĐ
-8%
Xem qua

STANLEY - Thước thủy 80in/200cm,43-117

Giá: 860.000 VNĐ
Giá: 900.000 VNĐ
-4%
Xem qua

STANLEY - Thước thủy 40in/100cm, hộp 43-113

Giá: 480.000 VNĐ
Giá: 500.000 VNĐ
-4%
Xem qua

STANLEY - Thước thuỷ 12in/30cm, hộp 42-362

Giá: 170.000 VNĐ
Giá: 185.000 VNĐ
-8%
Xem qua

STANLEY - Thước thuỷ 8in/20cm, có từ 42-291

Giá: 45.000 VNĐ
Giá: 60.000 VNĐ
-25%
Xem qua

STANLEY - Thước thủy 12in/30cm, nhôm 47-465

Giá: 170.000 VNĐ
Giá: 180.000 VNĐ
-6%
Xem qua

STANLEY - Thước dây sợi thuỷ tinh 15m 34-260

Giá: 130.000 VNĐ
Giá: 140.000 VNĐ
-7%
Xem qua

STANLEY - Thước dây cuốn thép 15m 34-104N

Giá: 250.000 VNĐ
Giá: 270.000 VNĐ
-7%
Xem qua

STANLEY - Thước dây cuốn thép 10m 34-102N

Giá: 170.000 VNĐ
Giá: 180.000 VNĐ
-6%
Xem qua

STANLEY - Thước cuốn thép 5m 30-696

Giá: 85.000 VNĐ
Giá: 100.000 VNĐ
-15%
Xem qua

STANLEY - Thước cuốn thép 3m 30-608L

Giá: 42.000 VNĐ
Giá: 45.000 VNĐ
-7%
Xem qua

STANLEY - Thước cuốn thép 1m 33-434

Giá: 35.000 VNĐ
Giá: 100.000 VNĐ
-65%
Xem qua

STANLEY - Thước cuốn thép 3m. 30-204

Giá: 34.000 VNĐ
Giá: 34.000 VNĐ
Xem qua

Stanley - Xà beng 24in, (600mm) 55-124

Giá: 295.000 VNĐ
Giá: 335.000 VNĐ
-12%
Xem qua

Stanley - Cán Bông Lăn 29-086

Giá: 22.000 VNĐ
Giá: 44.000 VNĐ
-50%
Xem qua

Stanley- Bông Sơn Mini 4in 29-078

Giá: 18.500 VNĐ
Giá: 30.000 VNĐ
-38%
Xem qua

STANLEY - Kìm chết 10in/254mm 84-371

Giá: 170.000 VNĐ
Giá: 180.000 VNĐ
-6%
Xem qua

STANLEY - Kềm bấm 10in/254mm 84-369

Giá: 170.000 VNĐ
Giá: 180.000 VNĐ
-6%
Xem qua

STANLEY - Kềm bấm 5in/127mm 84-367

Giá: 140.000 VNĐ
Giá: 150.000 VNĐ
-7%
Xem qua

STANLEY - Kìm cắt cáp Stanley 500mm2, 32in 84-632

Giá: 1.950.000 VNĐ
Giá: 2.000.000 VNĐ
-3%
Xem qua

STANLEY - Kềm cộng lực 8in/203mm 14-308

Giá: 268.000 VNĐ
Giá: 280.000 VNĐ
-4%
Xem qua

STANLEY - Kềm càng cua 8in/200mm 84-281

Giá: 85.000 VNĐ
Giá: 100.000 VNĐ
-15%
Xem qua

STANLEY - Kềm cắt cáp điện 10in 84-258

Giá: 150.000 VNĐ
Giá: 160.000 VNĐ
-6%
Xem qua

STANLEY - Kềm bấm cót 9in 84-223

Giá: 95.000 VNĐ
Giá: 100.000 VNĐ
-5%
Xem qua

STANLEY - Kìm mở phanh trong Stanley 7in/175mm 84-274

Giá: 160.000 VNĐ
Giá: 165.000 VNĐ
-3%
Xem qua

STANLEY - Kìm mở phanh trong Stanley 7in/175mm 84-273

Giá: 160.000 VNĐ
Giá: 170.000 VNĐ
-6%
Xem qua

STANLEY - Kìm mở phanh ngoài Stanley 7in/175mm 84-271

Giá: 160.000 VNĐ
Giá: 170.000 VNĐ
-6%
Xem qua

STANLEY - Kiềm tuốt dây Stanley 130cm 84-214

Giá: 80.000 VNĐ
Giá: 100.000 VNĐ
-20%
Xem qua

STANLEY - Bộ kềm phe 4 đầu 84-168

Giá: 184.000 VNĐ
Giá: 200.000 VNĐ
-8%
Xem qua

STANLEY - Kềm cắt 4in/102 mm 84-124

Giá: 85.000 VNĐ
Giá: 100.000 VNĐ
-15%
Xem qua

STANLEY - Kềm mỏ dẹp 5in/127mm 84-122

Giá: 90.000 VNĐ
Giá: 130.000 VNĐ
-31%
Xem qua

STANLEY - Kiềm mỏ nhọn 8in/200mm 84-102

Giá: 98.000 VNĐ
Giá: 150.000 VNĐ
-35%
Xem qua

STANLEY - Kềm nhọn cán đen 5in/125mm 84-119

Giá: 85.000 VNĐ
Giá: 100.000 VNĐ
-15%
Xem qua

STANLEY - Kềm nhọn 5in/127mm, mỏ dài 84-096

Giá: 84.000 VNĐ
Giá: 100.000 VNĐ
-16%
Xem qua

STANLEY - Kìm điện 7in/180mm 84-112

Giá: 96.000 VNĐ
Giá: 100.000 VNĐ
-4%
Xem qua

STANLEY - Kềm cắt 6in/150mm 84-105

Giá: 74.000 VNĐ
Giá: 80.000 VNĐ
-8%
Xem qua

STANLEY - Kềm tước dây 6in/150mm 84-075

Giá: 125.000 VNĐ
Giá: 130.000 VNĐ
-4%
Xem qua

STANLEY - Kìm mở phe 6in/150mm 84-074

Giá: 110.000 VNĐ
Giá: 130.000 VNĐ
-15%
Xem qua

STANLEY - Kềm nhọn mỏ cong 6in/150mm 84-008

Giá: 120.000 VNĐ
Giá: 130.000 VNĐ
-8%
Xem qua

STANLEY - Kềm răng 7in/180mm 84-035

Giá: 125.000 VNĐ
Giá: 150.000 VNĐ
-17%
Xem qua

STANLEY - Kềm nhọn 6in/150mm 84-031

Giá: 110.000 VNĐ
Giá: 180.000 VNĐ
-39%
Xem qua

STANLEY - Kềm nhọn cán đỏ 5in/127mm 84-047

Giá: 150.000 VNĐ
Giá: 170.000 VNĐ
-12%
Xem qua

STANLEY - Kềm nhọn mỏ cong 5in/127mm 84-126

Giá: 84.000 VNĐ
Giá: 100.000 VNĐ
-16%
Xem qua

STANLEY - Kềm cắt 7in/180mm 84-028

Giá: 125.000 VNĐ
Giá: 150.000 VNĐ
-17%
Xem qua

STANLEY - Kềm cắt 6in/150mm 84-027

Giá: 110.000 VNĐ
Giá: 130.000 VNĐ
-15%
Xem qua

STANLEY - Kềm cắt 6in/150mm, cán đỏ 84-038

Giá: 175.000 VNĐ
Giá: 200.000 VNĐ
-13%
Xem qua

STANLEY - Kềm kẹp 2 lỗ 8in 84-026

Giá: 95.000 VNĐ
Giá: 100.000 VNĐ
-5%
Xem qua

STANLEY - Kềm mỏ quạ /5 lỗ 8in, cán dày 84-034

Giá: 110.000 VNĐ
Giá: 150.000 VNĐ
-27%
Xem qua

STANLEY - Kềm nhọn chuyên dùng 7in/180mm 84-006

Giá: 270.000 VNĐ
Giá: 280.000 VNĐ
-4%
Xem qua

STANLEY - Kềm cắt chuyên dùng 6in/150mm 84-009

Giá: 280.000 VNĐ
Giá: 300.000 VNĐ
-7%
Xem qua

STANLEY - Kềm răng chuyên dùng 6in/150mm 84-000

Giá: 295.000 VNĐ
Giá: 300.000 VNĐ
-2%
Xem qua

STANLEY - Kềm rút rive 4 lỗ 69-799

Giá: 210.000 VNĐ
Giá: 230.000 VNĐ
-9%
Xem qua

STANLEY - Kềm rút rive 3 lỗ 69-646

Giá: 150.000 VNĐ
Giá: 170.000 VNĐ
-12%
Xem qua

Stanley - Đục Sắt Mũi Dẹp 13 x150mm, 1/2 x 6

Giá: 60.000 VNĐ
Giá: 100.000 VNĐ
-40%
Xem qua

Stanley - Đục Gỗ - 6mm, 1/4in 16-273

Giá: 105.000 VNĐ
Giá: 130.000 VNĐ
-19%
Xem qua

Stanley - Đục Lấy Dấu 1/4 -16-227

Giá: 40.000 VNĐ
Giá: 70.000 VNĐ
-43%
Xem qua

Stanley - Bộ Mũi Đục Gỗ 6 cây 16-120

Giá: 210.000 VNĐ
Giá: 260.000 VNĐ
-19%
Xem qua

Stanley - Bộ Đục Gỗ 3 cây 16-089

Giá: 180.000 VNĐ
Giá: 250.000 VNĐ
-28%
Xem qua

Stanley- Ê tô có mâm xoay 81-601

Giá: 1.370.000 VNĐ
Giá: 1.600.000 VNĐ
-14%
Xem qua

STANLEY - Bộ vít 8 cây, có từ 92-004

Giá: 240.000 VNĐ
Giá: 300.000 VNĐ
-20%
Xem qua

STANLEY - Bộ vít 7 cây, có từ 92-002

Giá: 190.000 VNĐ
Giá: 200.000 VNĐ
-5%
Xem qua

STANLEY - Bộ vít hoa thị 6 cây 65-156

Giá: 295.000 VNĐ
Giá: 300.000 VNĐ
-2%
Xem qua

STANLEY - Tô vít đóng bake 8mmx6

Giá: 78.000 VNĐ
Giá: 80.000 VNĐ
-3%
Xem qua

STANLEY - Tua vít đóng dẹt 8mmx6 65-253

Giá: 78.000 VNĐ
Giá: 90.000 VNĐ
-13%
Xem qua

STANLEY - Tua vít đóng 2 cạnh 6mm x 6

Giá: 70.000 VNĐ
Giá: 80.000 VNĐ
-13%
Xem qua

STANLEY - Bộ vít 6 cây có từ 65-242

Giá: 190.000 VNĐ
Giá: 200.000 VNĐ
-5%
Xem qua

STANLEY - Tô vít dẹp 5mm x 150mm, có từ 65-228

Giá: 37.000 VNĐ
Giá: 45.000 VNĐ
-18%
Xem qua

STANLEY - Tô vít 4 đầu, có từ 68-012

Giá: 100.000 VNĐ
Giá: 150.000 VNĐ
-33%
Xem qua

STANLEY - Bộ tua vít 2 cây trở đầu 65-201

Giá: 85.000 VNĐ
Giá: 100.000 VNĐ
-15%
Xem qua

STANLEY - Vít bộ 2 cây, có từ 65-200

Giá: 75.000 VNĐ
Giá: 80.000 VNĐ
-6%
Xem qua

STANLEY - Bộ vít 4 cây, có từ 65-199

Giá: 145.000 VNĐ
Giá: 200.000 VNĐ
-28%
Xem qua

STANLEY - Vít dẹp 8.0 x 150mm, có từ 65-196

Giá: 62.000 VNĐ
Giá: 70.000 VNĐ
-11%
Xem qua

STANLEY - Vít dẹp 6.5 x 125mm, có từ 65-192

Giá: 34.000 VNĐ
Giá: 40.000 VNĐ
-15%
Xem qua

STANLEY - Vít dẹp 5x75mm, có từ 65-186

Giá: 30.000 VNĐ
Giá: 40.000 VNĐ
-25%
Xem qua

STANLEY - Vít dẹp 3x75mm, có từ 65-180

Giá: 27.000 VNĐ
Giá: 35.000 VNĐ
-23%
Xem qua

STANLEY - Vít bake 8.0 x 200mm, có từ 65-173

Giá: 66.000 VNĐ
Giá: 70.000 VNĐ
-6%
Xem qua

STANLEY - Vít bake 6.5 x 100mm, có từ 65-167

Giá: 37.000 VNĐ
Giá: 45.000 VNĐ
-18%
Xem qua

STANLEY - Vít bake 5 x 150mm, có từ 65-164

Giá: 32.000 VNĐ
Giá: 40.000 VNĐ
-20%
Xem qua

STANLEY - Vít bake #1x75mm, có từ 65-162

Giá: 27.000 VNĐ
Giá: 30.000 VNĐ
-10%
Xem qua

Stanley - Bút Thử Điện Điện Tử 66-133

Giá: 75.000 VNĐ
Giá: 110.000 VNĐ
-32%
Xem qua

Stanley- Búa Nhỏ Đinh, Cán Gỗ 13oz/370g 51-269

Giá: 95.000 VNĐ
Giá: 120.000 VNĐ
-21%
Xem qua

STANLEY - Vít bộ 9 kiểu, có từ 62-511

Giá: 204.000 VNĐ
Giá: 250.000 VNĐ
-18%
Xem qua

Stanley - Búa cao su 16oz/450g 57-527

Giá: 80.000 VNĐ
Giá: 110.000 VNĐ
-27%
Xem qua

Stanley -Búa gò, lục giác 64oz/1.8kg 56-204

Giá: 450.000 VNĐ
Giá: 500.000 VNĐ
-10%
Xem qua

Stanley - Búa Gò Lục Giác 32oz/930g 56-701

Giá: 340.000 VNĐ
Giá: 400.000 VNĐ
-15%
Xem qua

Stanley- Búa Nhựa 28mm 56-113

Giá: 200.000 VNĐ
Giá: 250.000 VNĐ
-20%
Xem qua

Stanley - Búa Nhổ Đinh, Cán Sắt 16oz/450g 51-162

Giá: 405.000 VNĐ
Giá: 450.000 VNĐ
-10%
Xem qua

Stanley - Búa Nhổ Đinh Cán Sắt, 16oz/450g 51-081

Giá: 245.000 VNĐ
Giá: 300.000 VNĐ
-18%
Xem qua

Stanley - Cưa Sắt 8-3/4in (220mm) 20-807

Giá: 32.000 VNĐ
Giá: 55.000 VNĐ
-42%
Xem qua

Stanley - Lưỡi Cưa Sắt 18 răng 12in/300mm 20-175

Giá: 20.000 VNĐ
Giá: 44.000 VNĐ
-55%
Xem qua

Stanley- Lưỡi Cưa Thép 12in/305mm 15-988

Giá: 19.000 VNĐ
Giá: 25.000 VNĐ
-24%
Xem qua

Stanley - Cưa Cắt Cành (lá liễu) 18in/450cm 20-080

Giá: 125.000 VNĐ
Giá: 160.000 VNĐ
-22%
Xem qua

Stanley - Khung Cưa Sắt 300mm 15-408

Giá: 240.000 VNĐ
Giá: 330.000 VNĐ
-27%
Xem qua

Stanley - Khung Cưa Sắt 10in 15-265

Giá: 190.000 VNĐ
Giá: 220.000 VNĐ
-14%
Xem qua

Stanley - Khung Cưa Sắt 450mm 15-166

Giá: 262.000 VNĐ
Giá: 330.000 VNĐ
-21%
Xem qua

Stanley - Dao cắt ống đồng (3-16mm) 93-033

Giá: 85.000 VNĐ
Giá: 120.000 VNĐ
-29%
Xem qua

Stanley - Dao Cắt Ống Đồng 1/8 93-021

Giá: 265.000 VNĐ
Giá: 300.000 VNĐ
-12%
Xem qua

Stanley - Dao Cắt Ống Đồng 1/8

Giá: 185.000 VNĐ
Giá: 210.000 VNĐ
-12%
Xem qua

Stanley - Lưỡi Cắt Dùng cho Stanley 93-028 (93-016)

Giá: 105.000 VNĐ
Giá: 130.000 VNĐ
-19%
Xem qua

Stanley - Dao Đa Năng 10-804

Giá: 465.000 VNĐ
Giá: 500.000 VNĐ
-7%
Xem qua

Stanley - Dao trổ FatMax Xtreme 7in/175mm 10-789

Giá: 170.000 VNĐ
Giá: 200.000 VNĐ
-15%
Xem qua

Stanley - Dao Rọc Cáp (Cán Nhôm Màu Vàng)10-779

Giá: 80.000 VNĐ
Giá: 110.000 VNĐ
-27%
Xem qua

Stanley - Dao Rọc Cáp (cán nhôm+ nhựa) 10-175

Giá: 55.000 VNĐ
Giá: 90.000 VNĐ
-39%
Xem qua

Stanley - Dao rọc cáp, cán nhôm 10-099

Giá: 85.000 VNĐ
Giá: 100.000 VNĐ
-15%
Xem qua

Sản phẩm được xem nhiều nhất Xem thêm

backtop