Facebook intergram zalo Youtube Google
Hotline: 19002848
Bộ thiết bị cân dạy toán cộng trừ nhân chia cho học sinh 60 chi tiết #1603
Bộ thiết bị cân dạy toán cộng trừ nhân chia cho học sinh 60 chi tiết #1603 Bộ thiết bị cân dạy toán cộng trừ nhân chia cho học sinh 60 chi tiết #1603 Bộ thiết bị cân dạy toán cộng trừ nhân chia cho học sinh 60 chi tiết #1603 Bộ thiết bị cân dạy toán cộng trừ nhân chia cho học sinh 60 chi tiết #1603

● Sản phẩm gồm một chiếc cân, 20 thẻ cân, một nhãn dán, 8 bảng câu hỏi hai mặt và một sách hướng dẫn sử dụng in màu 16 trang.
● Hiển thị các mối quan hệ toán học bằng [=], lớn hơn [>], ít hơn [<]
● Cộng, trừ, nhân và chia bằng cách sử dụng chùm cân.
● Nền tảng của số học. Môi trường số học thân thiện trong thời thơ ấu. Tập trung tư duy và tính toán.
● Khi chơi và hiểu, các em sẽ khám phá những mới lạ và thú vị của các con số.
● Trẻ 3+

Sản phẩm được xem nhiều nhất Xem thêm

backtop