import UIKit import Firebase @UIApplicationMain class AppDelegate: UIResponder, UIApplicationDelegate { var window: UIWindow? func application(_ application: UIApplication, didFinishLaunchingWithOptions launchOptions: [UIApplicationLaunchOptionsKey: Any]?) -> Bool { FirebaseApp.configure() return true } }

Facebook intergram zalo Youtube Google
Hotline: 19002848
Bảng dạy học #1177-1
Bảng dạy học #1177-1

● Bảng dạy học đa chức năng hỗ trợ việc dạy học.
● Kích thước 84 x 70cm, an toàn và kiên cố.
● Kết hợp sử dụng với #1192-1 và #1192-2.

Sản phẩm được xem nhiều nhất Xem thêm

Sản phẩm đã xem Xem thêm

import UIKit import Firebase @UIApplicationMain class AppDelegate: UIResponder, UIApplicationDelegate { var window: UIWindow? func application(_ application: UIApplication, didFinishLaunchingWithOptions launchOptions: [UIApplicationLaunchOptionsKey: Any]?) -> Bool { FirebaseApp.configure() return true } }
backtop