Xe tập đi xếp hình
Xe tập đi xếp hình

Quy cách: Gồm 23 chi tiết: khối trụ, khối tam giác, khối chữ nhật, khối chữ nhật khuyết cầu, khối bán nguyệt khuyết cầu, khối chữ X.

 

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop