Xe lửa luồn dây tập đếm
Xe lửa luồn dây tập đếm

Mô tả: Xe lửa gồm 23 chi tiết gỗ có đánh số từ 01 đến 10 kết hợp số chấm tương ứng được kết nối bằng 01 dây luồn 

 

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop