Viên Gắn Bảng #1192-1
Viên Gắn Bảng #1192-1 Viên Gắn Bảng #1192-1 Viên Gắn Bảng #1192-1 Viên Gắn Bảng #1192-1

● Sản phẩm gồm 224 viên gắn chia làm 4 hình dạng khác nhau (hình vuông, tam giác, hình tròn, hình quạt).
● Mỗi loại có 4 màu khác nhau.

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop