Trứng Hatchimal Xuân Lẻ
Trứng Hatchimal Xuân Lẻ

  • Xoa trái tim màu tím trên trứng Hatchimals đến khi chuyển sang hồng để tách vỏ trứng.
  • Đáy trứng là tổ cho các thiên thần Hatchimals trú ngụ
  • Hơn 70 nhân vật thuộc 13 vùng đất khác nhau
  • 3 Nhóm nhân vật phiên đặc biệt & 1 nhóm phiên bản giới hạn cực hiếm

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop