【Toán cơ bản】 Thanh Đếm #1028-250
【Toán cơ bản】 Thanh Đếm #1028-250

● Sản phẩm lấy mỗi cm làm đơn vị tính từ 1 đến 10, mỗi màu một số, giúp trẻ tập đếm, phân loại, xếp thứ tự, so sánh và các khái niệm đếm số cơ bản.
● Sản phẩm này có thể kết hợp sử dụng với sản phẩm Thước Đếm #1006.

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop