import UIKit import Firebase @UIApplicationMain class AppDelegate: UIResponder, UIApplicationDelegate { var window: UIWindow? func application(_ application: UIApplication, didFinishLaunchingWithOptions launchOptions: [UIApplicationLaunchOptionsKey: Any]?) -> Bool { FirebaseApp.configure() return true } }

Thiết Bị Bluetooth Thông Minh #1300
Thiết Bị Bluetooth Thông Minh #1300 Thiết Bị Bluetooth Thông Minh #1300 Thiết Bị Bluetooth Thông Minh #1300 Thiết Bị Bluetooth Thông Minh #1300 Thiết Bị Bluetooth Thông Minh #1300 Thiết Bị Bluetooth Thông Minh #1300 Thiết Bị Bluetooth Thông Minh #1300 Thiết Bị Bluetooth Thông Minh #1300 Thiết Bị Bluetooth Thông Minh #1300 Thiết Bị Bluetooth Thông Minh #1300 Thiết Bị Bluetooth Thông Minh #1300 Thiết Bị Bluetooth Thông Minh #1300 Thiết Bị Bluetooth Thông Minh #1300 Thiết Bị Bluetooth Thông Minh #1300 Thiết Bị Bluetooth Thông Minh #1300 Thiết Bị Bluetooth Thông Minh #1300

● Tạo ra các máy móc khác nhau bằng các nguyên tắc khoa học cơ bản và kỹ thuật tự động hóa công nghiệp; chẳng hạn như: băng tải, vuốt cơ, v.v.
● Sử dụng ba động cơ DDM 40X và bộ điều khiển từ xa Bluetooth để làm cho mô hình của bạn di chuyển.
SẢN PHẨM BAO GỒM:
● Sách bài tập học sinh.
● Sách hướng dẫn giáo viên (chỉ có sẵn tệp kỹ thuật số).
● Dịch vụ học trực tuyến Gigo.
● Yêu cầu 3 pin AA / LR06 - không bao gồm.

Sản phẩm liên quan Xem thêm

import UIKit import Firebase @UIApplicationMain class AppDelegate: UIResponder, UIApplicationDelegate { var window: UIWindow? func application(_ application: UIApplication, didFinishLaunchingWithOptions launchOptions: [UIApplicationLaunchOptionsKey: Any]?) -> Bool { FirebaseApp.configure() return true } }
backtop