Thí Nghiệm Khoa Học - Máy Điều Khiển Từ Xa #1244
Thí Nghiệm Khoa Học - Máy Điều Khiển Từ Xa #1244 Thí Nghiệm Khoa Học - Máy Điều Khiển Từ Xa #1244 Thí Nghiệm Khoa Học - Máy Điều Khiển Từ Xa #1244 Thí Nghiệm Khoa Học - Máy Điều Khiển Từ Xa #1244 Thí Nghiệm Khoa Học - Máy Điều Khiển Từ Xa #1244

● Giá trị của đồ chơi Gigo không tính bằng vật chất mà phía sau mỗi bộ đồ chơi Gigo Toys đều mang mục tiêu phát triển những năng lực riêng cho trẻ. Trẻ chỉ cần chơi, chơi quen rồi thì mục tiêu đó sẽ là năng lực của trẻ sau này.
● Sản phẩm đồ chơi dạy học sử dụng các miếng ghép Gigo lấy công trình khoa học cơ bản thiết kế xe điều khiển từ xa, cánh tay robot. Cung cấp các kiến thức và ứng dụng kỹ thuật robot.
● Sản phẩm dùng để phục vụ các chuyên gia giảng dạy trong chương trình giáo dục, không bán lẻ.
● Gồm 20 buổi học.
● Sổ tay học sinh.
● Ứng dụng sách hướng dẫn SmartManual 3D.
● Dịch vụ E-learning Gigo.
* ĐỒ CHƠI CHÍNH HÃNG LÀ ĐỒ CHƠI AN TOÀN *

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop