Thí Nghiệm Khoa Học - Chất Lỏng Và Thuỷ Lực #1241
Thí Nghiệm Khoa Học - Chất Lỏng Và Thuỷ Lực #1241 Thí Nghiệm Khoa Học - Chất Lỏng Và Thuỷ Lực #1241 Thí Nghiệm Khoa Học - Chất Lỏng Và Thuỷ Lực #1241 Thí Nghiệm Khoa Học - Chất Lỏng Và Thuỷ Lực #1241 Thí Nghiệm Khoa Học - Chất Lỏng Và Thuỷ Lực #1241

● Giá trị của đồ chơi Gigo không tính bằng vật chất mà phía sau mỗi bộ đồ chơi Gigo Toys đều mang mục tiêu phát triển những năng lực riêng cho trẻ. Trẻ chỉ cần chơi, chơi quen rồi thì mục tiêu đó sẽ là năng lực của trẻ sau này.
● Sử dụng các miếng ghép Gigo giảng dạy cho trẻ các ứng dụng tài nguyên nước, lắp ráp máy thuỷ điện, cần trục thuỷ lực, xe phun nước vv… cung cấp các kiến thức và ứng dụng của lực căng, lực đẩy, lực nén trong sinh hoạt hằng ngày.
● Sản phẩm dùng để phục vụ các chuyên gia giảng dạy trong chương trình giáo dục, không bán lẻ.
● Gồm 20 buổi học.
● Sổ tay học sinh.
● Ứng dụng sách hướng dẫn SmartManual 3D.
● Dịch vụ E-learning Gigo.
* ĐỒ CHƠI CHÍNH HÃNG LÀ ĐỒ CHƠI AN TOÀN *

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop