Tefal - Bàn Ủi Khô  - FS2920L0
Tefal - Bàn Ủi Khô  - FS2920L0

Thông số kỹ thuật Bàn ủi khô Tefal FS2920L0 1200 W

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop