Supor - Chảo nhôm  chống dính   - F23A24IH
Supor - Chảo nhôm  chống dính   - F23A24IH

 Dùng được trên mọi loại bếp kể cả bếp từ.

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop