import UIKit import Firebase @UIApplicationMain class AppDelegate: UIResponder, UIApplicationDelegate { var window: UIWindow? func application(_ application: UIApplication, didFinishLaunchingWithOptions launchOptions: [UIApplicationLaunchOptionsKey: Any]?) -> Bool { FirebaseApp.configure() return true } }

Súng Nước Nerf Bắn Pin Hydrostorm - Nerf043
Súng Nước Nerf Bắn Pin Hydrostorm - Nerf043

Sử dụng 6 viên pin tiểu AAA, Nerf Hydrostorm cho phép bạn bắn liên tục, nhẹ nhàng, không cần nhọc công bơm hay xiếc cò thật mạnh liên tục như những khẩu súng nước thông thường. Súng Nước Nerf Bắn Pin Hydrostorm đem lại một phong cách chơi súng nước hoàn toàn mới như thể một khẩu súng máy bắn nước.

Sản phẩm liên quan Xem thêm

import UIKit import Firebase @UIApplicationMain class AppDelegate: UIResponder, UIApplicationDelegate { var window: UIWindow? func application(_ application: UIApplication, didFinishLaunchingWithOptions launchOptions: [UIApplicationLaunchOptionsKey: Any]?) -> Bool { FirebaseApp.configure() return true } }
backtop