Súng Nerf Zombie 2 Ổ Quay Flipfury -Nerf038
Súng Nerf Zombie 2 Ổ Quay Flipfury -Nerf038 Súng Nerf Zombie 2 Ổ Quay Flipfury -Nerf038 Súng Nerf Zombie 2 Ổ Quay Flipfury -Nerf038 Súng Nerf Zombie 2 Ổ Quay Flipfury -Nerf038 Súng Nerf Zombie 2 Ổ Quay Flipfury -Nerf038

Súng Nerf Zombie 2 Ổ Quay Flipfury với 2 ổ tiếp đạn có thể xoay thế chỗ cho nhau chỉ bằng 1 cần gạt giúp bạn mau chóng lên đạn, làm cho những con zombie hung bạo khó lòng mà tiếp cận được bạn.

  • Vĩ gồm Súng Nerf Zombie 2 Ổ Quay Flipfury, 3 đạn xốp Nerf chống zombie màu xanh lá đặc trưng

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop