import UIKit import Firebase @UIApplicationMain class AppDelegate: UIResponder, UIApplicationDelegate { var window: UIWindow? func application(_ application: UIApplication, didFinishLaunchingWithOptions launchOptions: [UIApplicationLaunchOptionsKey: Any]?) -> Bool { FirebaseApp.configure() return true } }

Súng Nerf Tách Nhập Splitstrike - Nerf037
Súng Nerf Tách Nhập Splitstrike - Nerf037 Súng Nerf Tách Nhập Splitstrike - Nerf037 Súng Nerf Tách Nhập Splitstrike - Nerf037 Súng Nerf Tách Nhập Splitstrike - Nerf037

Điểm nổi bật của Súng Nerf Tách Nhập Splistrike là bạn có thể chơi như một khẩu súng 4 nòng đầy uy lực hoặc bạn tách ra làm 2 súng cầm 2 tay khiến đối phương hết sức bất ngờ!

  • Vĩ gồm Súng Nerf Tách Nhập Splitstrike, 8 đạn xốp, sách hướng dẫn

Sản phẩm liên quan Xem thêm

import UIKit import Firebase @UIApplicationMain class AppDelegate: UIResponder, UIApplicationDelegate { var window: UIWindow? func application(_ application: UIApplication, didFinishLaunchingWithOptions launchOptions: [UIApplicationLaunchOptionsKey: Any]?) -> Bool { FirebaseApp.configure() return true } }
backtop