Súng Nerf Doomlands 2169 Vagabond Blaster -Nerf007
Súng Nerf Doomlands 2169 Vagabond Blaster -Nerf007

Gồm Súng Nerf Doomlands 2169 Vagabond Blaster, 6 đạn xốp, và sách hướng dẫn.

Cơ chế lên đạn kiểu shotgun (pump-action)

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop