Súng Máy Nerf N-Strike Hyperfire -Nerf005
Súng Máy Nerf N-Strike Hyperfire -Nerf005 Súng Máy Nerf N-Strike Hyperfire -Nerf005 Súng Máy Nerf N-Strike Hyperfire -Nerf005

Là một khẩu súng máy Nerf bắn pin cỡ lớn nổi bật với băng đạn tròn có khả năng chứa đến 25 viên.

Gồm Súng Máy Nerf N-strike Hyperfire, băng đạn 25 viên, 25 đạn xốp

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop