Ss - Ba lô thoát hiểm gia đình
Ss - Ba lô thoát hiểm gia đình

Túi bảo vệ dành cho trẻ em: 

 

Kết quả hình ảnh cho Balô thoát hiểm SKYSAVER gia đình


Skysaver đã sản xuất thêm child harness với thiết kế đặc biệt dành cho trẻ em
Tải trọng tối đa: 50kg. Tải trọng cả trẻ em + người lớn lên thiết bị ba lô thoát hiểm tối đa 120kg.

Túi bảo vệ dành cho trẻ nhỏ:

 

Kết quả hình ảnh cho Balô thoát hiểm SKYSAVER gia đình

 

Tải trọng tối đa: 50kg. Tải trọng cả trẻ nhỏ + người lớn lên thiết bị ba lô thoát hiểm tối đa 120kg.

Túi bảo vệ dành cho thú cưng:

 

Kết quả hình ảnh cho Balô thoát hiểm SKYSAVER gia đình

Pet harness dành cho thú cưng
Tải trọng tối đa: 50kg. Tải trọng cả thú cưng + người lớn lên thiết bị ba lô thoát hiểm tối đa 120kg.

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop