Resqme-búa /dao phá kính

resqme là công cụ thoát hiểm khẩn cấp 2-in-1, window-breaker / seatbelt. Ban đầu được phát triển cho những người phản ứng đầu tiên (nhân viên cứu hỏa, EMT, cơ quan thực thi pháp luật), resqme đã trở thành một giải pháp an toàn thiết yếu cho tất cả các lái xe có ý thức về an toàn

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop