import UIKit import Firebase @UIApplicationMain class AppDelegate: UIResponder, UIApplicationDelegate { var window: UIWindow? func application(_ application: UIApplication, didFinishLaunchingWithOptions launchOptions: [UIApplicationLaunchOptionsKey: Any]?) -> Bool { FirebaseApp.configure() return true } }

【Quy hoạch góc chơi / góc học tập cho bé】 Bộ nhỏ 3 trẻ theo chủ đề Không Gian Lập Thể #1233
【Quy hoạch góc chơi / góc học tập cho bé】 Bộ nhỏ 3 trẻ theo chủ đề Không Gian Lập Thể #1233 【Quy hoạch góc chơi / góc học tập cho bé】 Bộ nhỏ 3 trẻ theo chủ đề Không Gian Lập Thể #1233 【Quy hoạch góc chơi / góc học tập cho bé】 Bộ nhỏ 3 trẻ theo chủ đề Không Gian Lập Thể #1233 【Quy hoạch góc chơi / góc học tập cho bé】 Bộ nhỏ 3 trẻ theo chủ đề Không Gian Lập Thể #1233 【Quy hoạch góc chơi / góc học tập cho bé】 Bộ nhỏ 3 trẻ theo chủ đề Không Gian Lập Thể #1233 【Quy hoạch góc chơi / góc học tập cho bé】 Bộ nhỏ 3 trẻ theo chủ đề Không Gian Lập Thể #1233

Gồm 30 chủ đề về các con số, chữ cái, chòm sao, phương tiện giao thông, nghệ thuật hình học & không gian. Trẻ trong quá trình chơi sẽ học được cách phối màu nghệ thuật cho mô hình.
Sản phẩm bao gồm:
● Sách hướng dẫn cho trẻ em (T.Anh).
● Sách gợi ý 30 mô hình cho giáo viên (T.Việt): 40 phút / mô hình.
● APP hướng dẫn trên điện thoại iOS / Android.
● Hệ thống quản lý nội dung số Gigo Platform trực tuyến.

Sản phẩm liên quan Xem thêm

import UIKit import Firebase @UIApplicationMain class AppDelegate: UIResponder, UIApplicationDelegate { var window: UIWindow? func application(_ application: UIApplication, didFinishLaunchingWithOptions launchOptions: [UIApplicationLaunchOptionsKey: Any]?) -> Bool { FirebaseApp.configure() return true } }
backtop