ProLink - Đầu chuyển đổi Mini Display port sang HDMI
ProLink - Đầu chuyển đổi Mini Display port sang HDMI ProLink - Đầu chuyển đổi Mini Display port sang HDMI ProLink - Đầu chuyển đổi Mini Display port sang HDMI ProLink - Đầu chuyển đổi Mini Display port sang HDMI ProLink - Đầu chuyển đổi Mini Display port sang HDMI

Bộ chuyển Mini DisplayPort sang HDMI Ugreen 10401. Cổng chuyển Mini Display Port sang cổng HDMI Chuyển đổi liền mạch có thể kết nối MacBook, MacBook Pro, hay MacBook Air với một DisplayPort Mini với màn hình độ nét cao của bạn. Nó cung cấp các giải pháp cho trung tâm giải trí kỹ thuật số, máy chiếu, không gian và mối quan tâm an ninh ồn ào, hội nghị trình bày phòng, trường học và môi trường đào tạo của công ty. Các trường hợp nhôm đặc biệt nâng cao hiệu suất chống nhiễu của nó.

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop