ProLink - Đầu chuyển đổi HDMI sang VGA/3.5mm/Micro USB (MP299A)
ProLink - Đầu chuyển đổi HDMI sang VGA/3.5mm/Micro USB (MP299A) ProLink - Đầu chuyển đổi HDMI sang VGA/3.5mm/Micro USB (MP299A) ProLink - Đầu chuyển đổi HDMI sang VGA/3.5mm/Micro USB (MP299A) ProLink - Đầu chuyển đổi HDMI sang VGA/3.5mm/Micro USB (MP299A)

Bộ chuyển HDMI sang VGA/ 3.5mm/ Micro USB Prolink MP299A

Bộ chuyển HDMI sang VGA/ 3.5mm/ Micro USB Prolink MP299A | vuivui.com

Từ một cổng giúp chuyển đổi ra 3 cổng khác nhau

Bộ chuyển HDMI sang VGA/ 3.5mm/ Micro USB Prolink MP299A | vuivui.com

Truyền hình ảnh 1080P@60hz ra cổng VGA

Bộ chuyển HDMI sang VGA/ 3.5mm/ Micro USB Prolink MP299A | vuivui.com

Truyền dữ liệu hoặc sạc cho điện thoại bằng cổng MicroUSB

Bộ chuyển HDMI sang VGA/ 3.5mm/ Micro USB Prolink MP299A | vuivui.com

Gắn tai nghe jack 3.5 mm nghe nhạc trong laptop

Bộ chuyển HDMI sang VGA/ 3.5mm/ Micro USB Prolink MP299A | vuivui.com

HDMI chuẩn 1.4, các cổng mạ vàng 24K cho tín hiệu rõ, ổn định

Bộ chuyển HDMI sang VGA/ 3.5mm/ Micro USB Prolink MP299A | vuivui.com

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop