Ngôi nhà đa năng toán học
Ngôi nhà đa năng toán học

Ngôi nhà tháo lắp gồm 7 mặt
-Các số từ 0 đến 10, các hình khối : tròn , vuông, thoi, thang
-Các dấu phép tính đơn giản "+", "-", "="

 

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop