Neato Botvac - Chổi bên cạnh robot Neato Botvac ™ Series
Neato Botvac Connected Series Side Brush giúp bạn có được sâu vào góc và phải lên chống lại bức tường và bảng cơ sở để đảm bảo bảo hiểm làm sạch cao cấp.
Tương thích với máy Neato Botvac Connected, Neato Botvac D Series và Neato Botvac Series.

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop