Mô hình xe cầu trượt (Trung)
Mô hình xe cầu trượt (Trung)

Mô tả : 4 thanh trượt dốc theo hình Zic zắc; 4 xe lao dốc; hiệu ứng trượt thích hơn khi cho 04 xe lao dốc cùng lúc

 

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop