Mô hình xe cầu trượt (Nhỏ)
Mô hình xe cầu trượt (Nhỏ)

Mô tả : 3 thanh trượt dốc theo hình Zic zắc; 3 xe lao dốc; hiệu ứng trượt thích hơn khi cho 03 xe lao dốc cùng lúc

 

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop