www.HappyHome.asia

HappyHome - Đồ Chơi - Toys

HappyHome - Home Decor - Trang Trí Nhà Cửa

HappyHome - Furniture- Garden - Nội Thất- Sân Vườn

HappyHome - Sport - Thể Thao
HappyHome - Health- Beauty- Medicare - Sức Khỏe- Sắc Đẹp- Thiết Bị Y Khoa
Mô Hình Lắp Ráp LEGO Architecture 21028 - Thành Phố New York (LEGO Architecture New York City 21028)
Mô Hình Lắp Ráp LEGO Architecture 21028 - Thành Phố New York (LEGO Architecture New York City 21028) Mô Hình Lắp Ráp LEGO Architecture 21028 - Thành Phố New York (LEGO Architecture New York City 21028) Mô Hình Lắp Ráp LEGO Architecture 21028 - Thành Phố New York (LEGO Architecture New York City 21028) Mô Hình Lắp Ráp LEGO Architecture 21028 - Thành Phố New York (LEGO Architecture New York City 21028) Mô Hình Lắp Ráp LEGO Architecture 21028 - Thành Phố New York (LEGO Architecture New York City 21028) Mô Hình Lắp Ráp LEGO Architecture 21028 - Thành Phố New York (LEGO Architecture New York City 21028)

LEGO Architecture là một chủ đề được giới thiệu vào năm 2008. Tất cả các bộ đã được thiết kế bởi kiến trúc sư Chicago Adam Reed Tucker. Chủ đề tập trung vào việc lấy các cấu trúc nổi tiếng của thiết kế độc đáo - như Fallingwater - và biến chúng thành các bộ LEGO độc đáo. Chủ đề LEGO Architecture là một trong một vài chủ đề dựa trên thế giới thực, và độc quyền bao gồm các mô hình vi mô.

LEGO Architecture  mô phỏng lại những công trình kiến trúc nổi bật trên thế giới bằng cách viên gạch LEGO. Mặc dù những mô hình xây bằng các viên gạch LEGO này không thể chi tiết như nguyên bản, nhưng mỗi mô hình đều thể hiện được cái thần của nguyên tác, bất cứ ai nhìn qua đều có thể nhận ra.

www.happyhome.asia

Mô Hình Lắp Ráp LEGO Architecture 21028 - Thành Phố New York (LEGO Architecture New York City 21028)

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop