Miller MD-53/54 / R3
Miller MD-53/54 / R3 Miller MD-53/54 / R3 Miller MD-53/54 / R3

BẢNG GIÁ SẢN PHẨM & THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model Rộng (mm) Sâu (mm) Cao (mm)
Vải Range 1
Vải Range 2
Vải Range 3
Vải Range 4
Vải Range 5
Da Leather 1
Da Leather 2
Da Leather 3
Da Leather 4
Miller no-arm / 10

920

1040

410 / 720

9,700,000 10,300,000 11,600,000 12,500,000 13,900,000 19,900,000 21,800,000 28,500,000 37,700,000
Miller no-arm / 20

1350

1040

410 / 720

12,900,000 13,600,000 15,400,000 16,600,000 18,400,000 27,100,000 29,900,000 40,900,000 52,500,000
Miller 41-LHF / 42-RHF

1150

1040

410 / 720

12,900,000 13,700,000 15,300,000 16,200,000 18,100,000 27,700,000 30,600,000 41,900,000 53,900,000
Miller big-corner / 51-LHF / 52-RHF

1280

1280

410 / 830

16,600,000 17,700,000 20,100,000 21,800,000 24,200,000 32,800,000 36,100,000 48,900,000 62,500,000
Miller mega-arm / 53-LHF / 54-RHF

1450

1380

410 / 720

17,700,000 18,900,000 21,700,000 23,500,000 26,300,000 35,500,000 39,200,000 53,100,000 67,800,000
Miller open-end / 55-LHF / 56-RHF

1350

1040

410 / 720

12,900,000 13,600,000 15,400,000 16,600,000 18,300,000 26,100,000 28,700,000 39,200,000 49,800,000
Miller corner / 49

1040

1040

410 / 720

13,200,000 14,000,000 16,100,000 17,500,000 19,700,000 27,100,000 30,100,000 41,200,000 52,900,000
Miller square-stool / 60

950

950

410

6,600,000 6,900,000 7,700,000 8,200,000 8,900,000 13,200,000 14,400,000 19,300,000 24,400,000
Miller rect-stool / 61

950

950

410

6,500,000 6,800,000 7,600,000 8,200,000 9,000,000 13,20

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop