Miếng Ghép Chữ Cái Tiếng Anh #1401
Miếng Ghép Chữ Cái Tiếng Anh #1401

● Sản phẩm gồm 31 chữ cái tiếng Anh (2 bộ nguyên âm và 1 bộ phụ âm).
● Mỗi miếng ghép có kích thước vuông 8cm.
● Sử dụng kết hợp với sản phẩm #1177-1, #1402 và #1193R.

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop