Mạng Logic #1027
Mạng Logic #1027 Mạng Logic #1027 Mạng Logic #1027 Mạng Logic #1027 Mạng Logic #1027

● Sản phẩm gồm tất cả 60 miếng chia làm 5 hình dạng (hình tròn, hình 3 giác, hình vương, hình chữ nhật, hình lục giác), 3 loại màu sắc (đỏ, vàng và xanh), 2 kích cỡ (10 cm vuông và 30 cm vuông) và 2 loại độ dày (3㎜ và 6㎜).
● Mỗi loại được đóng gói trong hộp nhựa có khóa.
● Giúp nâng cao khả năng phân loại hình dạng, kích cỡ, màu sắc, độ dày và phát triển tư duy logic.

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop