Makita - Máy Vặn Vít -TD 0100
Makita - Máy Vặn Vít -TD 0100

Máy vặn vít TD0100 Makita là máy khoan chuyên ứng dụng để vặn bắt vít với mũi đuôi lục giác. Công suất 230W và đầu kẹp 6.35mm

Máy bắt vít Makita được thiết kế cân bằng tốt giúp rung động và giảm truyền lực lên tay tạo cảm giác nhẹ nhàng thoải mái trong quá trình sử dung

Có khả năng đảo chiều

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop