Kíếng Hình Học #1062
Kíếng Hình Học #1062 Kíếng Hình Học #1062 Kíếng Hình Học #1062 Kíếng Hình Học #1062 Kíếng Hình Học #1062

● Mỗi bộ gồm một tấm kiếng mica và một tấm nhựa.
● Mỗi bộ được đóng gói trong một hộp màu với một cuốn hướng dẫn chi tiết.
● Phân tích các khái niệm hình học về sự đồng dạng, tương tự và đối xứng.
● Tấm nhựa mica hoạt động như một tấm kiếng thật.
● Số liệu được in trên thước để dễ vẽ và đo.

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop