KENSIT - GHẾ XOAY LƯỚI TS-611B

•Black frame
•PU adjustable armests
•40 density sponge
•normal mechanism with 1 position lock
•100 sink 4cm black gaslift
•330 nylon base
•60mm PU caster

Kích thước: 600x655x990- 1090

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop