KENSIT - GHẾ VĂN PHÒNG TS-617B

•Black frame 
•PP fix armests
•40 density sponge
•normal mechanism with 1 position lock
•100 sink 4cm black gaslift
•320 nylon base
•nylon caster

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop